Thitinan Food History

            บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด เกิดจากความเชื่อที่ว่า ความตั้งใจในสิ่งที่เราต้องการ จำนำพาให้เราสามารถค้นพบวิธีการผลิต มีความเชี่ยวชาญในการผลิต บริการและตอบสนองต่อลูกค้าในทุกๆด้าน รวมถึงทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพ และสร้างความแตกต่างได้            
            โดยทาง บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด มีความใส่ใจ และพัฒนาปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะก้าวเป็นผู้นำ ในการผลิตผลไม้แปรรูปในประเทศไทย โดยเราได้มีการได้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อนำสินค้าของเราออกสู่ตลาดโลก ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความตั้งใจ และยึดหลักตามมาตราฐานสากล             
            ในวันนี้ทาง บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด กำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างแบรนด์ ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักในสากล
  • 18  Jul  2014
  • Written by: Thitinan Food
  • 1
Thitinan Food

ผลไม้อบแห้ง , มะพร้าวอบกรอบ , dried fruits , dehydrated fruits , coconut chips

Hot line : +66 2 454 9649

สนใจสินค้าติดต่อได้ตลอด 24 ชม. ผลไม้อบแห้ง , มะพร้าวอบกรอบ , dried fruits , dehydrated fruits , coconut chips