ประวัติ 
            บริษัท ฐิตินันท์ ฟู๊ด  เกิดจากความเชื่อที่ว่า ความตั้งใจในสิ่งที่เราต้องการ จะนำพาให้เราสามารถค้นพบวิธีการผลิต มีความเชี่ยวชาญในการผลิต บริการและตอบสนองต่อลูกค้าในทุกๆด้าน รวมถึงทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพ และสร้างความแตกต่างได้โดยทาง บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด มีความใส่ใจ และพัฒนาปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะก้าวเป็นผู้นำ ในการผลิตผลไม้แปรรูปในประเทศไทย โดยเราได้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อนำสินค้าของเราออกสู่ตลาดโลก ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความตั้งใจ และยึดหลักตามมาตราฐานสากล             
             ในวันนี้ทาง บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด กำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างแบรนด์ ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักในสากล

วิสัยทัศน์ 

บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก

พันธกิจ

  •     บริษัทฯจะผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม
  •     บริษัทฯ จะมุ่งสร้างแบรนด์ เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไป
  •     บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว
Market & Our Customers   
Overseas: Korea,China,Singapore,Hong Kong,Russia,Poland,France and Mid-East

Cetificate & Accreditations    
  • CODEX GMP from Global Certification Service รับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
  • Certificate of HACCP and GMP from INTERTEK 
  • Halal by the Central of Islamic of Thailand

Thitinan Food

ผลไม้อบแห้ง , มะพร้าวอบกรอบ , dried fruits , dehydrated fruits , coconut chips

Hot line : +66 2 454 9649

สนใจสินค้าติดต่อได้ตลอด 24 ชม. ผลไม้อบแห้ง , มะพร้าวอบกรอบ , dried fruits , dehydrated fruits , coconut chips